1. Legal
IZBERITE
LEGAL

LEXUS IN OKOLJE

CELOSTNI PRISTOP

 

»VSA LEXUSOVA PRIZADEVANJA ZA OHRANJANJE OKOLJA IZHAJAJO IZ PRISTNEGA SPOŠTOVANJA IN SKRBI ZA OKOLJE. SKOZI PROCES 5 KORAKOV LAHKO SPOZNATE, KAKO LEXUS ZMANJŠUJE SVOJE NEGATIVNI VPLIV NA SVET OKOLI NAS«

 

CILJ: BREZ IZPUSTOV

 

PRI LEXUSU VERJAMEMO, DA JE NAŠA ODGOVORNOST USMERJATI ODZIVNOST INDUSTRIJE NA OKOLJSKE IZZIVE.

Verjamemo, da je okoljska trajnost edini največji izziv, s katerim se soočata naša industrija in družba v tem stoletju. Naši odzivi ne vplivajo zgolj na naše izdelke, ampak na vsak vidik našega poslovanja ter vse ljudi, ki so del tega.

Jasna vizija trajnostne mobilnosti nas usmerja k naslednjim ciljem:

  • Inovacije na področju povsem novih okoljskih tehnologij, kot so   hibridna vozila
  • Zmanjšanje vpliva našega delovanja na okolje
  • Minimiziranje naravnih virov, ki jih uporabljamo v proizvodnji, optimalno izkoriščanje recikliranja in ponovne uporabe
  • Delo z lokalnimi skupnostmi pri izboljšanju kakovosti okolja
 

To imenujemo kar naš celostni pristop k okoljskemu vodenju. Stremimo k tehnologiji brez izpustov in brez odpadkov na vsakem področju našega poslovanja. Verjamemo, da je to glede na čas in sposobnosti ter s strategijo Kaizen (japonska beseda za nenehno izboljševanje) mogoče. Prepričani smo, da je to tisto, od česar sta odvisna Lexusova rast in uspeh.

 

PRVI KORAK: RAZVOJ IZDELKOV IN ZASNOVE

 

ZA DOSEGANJE MANJŠEGA OKOLJSKEGA VPLIVA JE POMEMBNO NAČRTOVATI IN MERITI NAPREDEK. ZATO IZKORIŠČAMO PRISTOP O OCENI VPLIVA DOLOČENEGA IZDELKA OD ZAČETKA DO KONCA NJEGOVE ŽIVLJENJSKE DOBE OZ. »LIFE CYCLE THINKING«, TJ. CELOSTEN PROCES STALNEGA IZBOLJŠEVANJA, KI UPOŠTEVA VSE PORABLJENE VIRE TER VPLIV NAŠIH IZDELKOV NA OKOLJE IN ZDRAVJE.

Smo pionirji na področju uporabe materialov hitre predelave, raziskujemo in uporabljamo dele, ki jih je mogoče enostavno reciklirati ob koncu življenjske dobe, s čimer prispevamo k enostavnemu recikliranju in predelavi. To upoštevamo tudi pri zasnovi najmanj vidnih delov Lexusa: obloge prtljažnika izdelujemo iz recikliranih odbijačev, recikliran in razrezan material za zvočno izolacijo pa uporabljamo za dušilce zvoka za armaturno ploščo.

Vratne obloge so zdaj izdelane iz stebel kenafa – rastline iz družine hibiskusov – in ne iz lesnih sekancev kot nekoč.

Kenaf vsrka od dva- do petkrat več CO2 kot druge rastline, zato ga mešamo z odpadnimi odbijači iz delavnic, da izdelamo lažje vratne obloge z boljšo zvočno izolacijo, pri čemer uporabljamo material, ki ne izčrpava gozdov.

»RAZVILI SMO PLASTIČNI MATERIAL, KI GA JE MOGOČE NEŠTETOKRAT RECIKLIRATI IN GA ZDAJ UPORABLJAMO V VSEH NAŠIH VOZILIH, NA VOLJO PA JE VSEM PROIZVAJALCEM AVTOMOBILOV.«

 

DRUGI KORAK: PROIZVODNJA

 

Pri Lexusu verjamemo, da je naša odgovornost usmerjati odzivnost industrije na okoljske izzive. Verjamemo, da je okoljska trajnost edini največji izziv, s katerim se soočata naša industrija in družba v tem stoletju. Naši odzivi ne vplivajo zgolj na naše izdelke, ampak na vsak vidik našega poslovanja ter vse ljudi, ki so del tega.

To imenujemo kar naš celostni pristop k okoljskemu vodenju. Stremimo k tehnologiji brez izpustov in brez odpadkov na vsakem področju našega poslovanja. Verjamemo, da je to glede na čas in sposobnosti ter s strategijo Kaizen (japonska beseda za nenehno izboljševanje) mogoče. Prepričani smo, da je to tisto, od česar sta odvisna Lexusova rast in uspeh.

 

TRETJI KORAK: LOGISTIKA

 

Lexusova skrb za okolje obsega zbiranje in prevoz surovin do obdelave in sestavljanja delov vozil, prav tako pa tudi procese v lastnih prodajnih salonih do ravnanja z materiali ob koncu življenjske dobe vozila.

Uspelo nam je zmanjšati naše logistične kilometre za 3.057 milj (4921 km) na leto, pri čemer smo prihranili 1.020 ton CO2. To smo dosegli s skrbnim načrtovanjem naših prevoznih poti in s podvajanjem tovornih zmogljivosti vsakega tovornjaka.

 

ČETRTI KORAK: RECIKLIRANJE RABLJENIH VOZIL

 

DIREKTIVA O RABLJENIH VOZILIH ŽELI PREPREČEVATI IN OMEJEVATI ODPADKE, POSPEŠITI PONOVNO UPORABO, RECIKLIRANJE IN PREDELAVO RABLJENIH VOZIL.

Lexus spodbuja zahteve te direktive in kot del izvajanja teh zahtev je uvedel politiko brezplačne predaje vseh Lexusovih vozil, ki izpolnjujejo kriterije.

Podjetje Autogreen smo imenovali za ponudnika storitev pri upravljanju sheme za brezplačno predajo vozil; to podjetje bo nudilo nasvete o tem, ali vaše vozilo izpolnjuje kriterije za brezplačno predajo, ter o najbližjemu mestu, kjer se tovrstna točka za predajo nahaja. Več informacij je na voljo na www.autogreen.eu.

Pri Lexusu delujemo globalno, da zmanjšamo vpliv našega delovanja na okolje. Pri izbiranju poslovnega partnerja za predelavo in recikliranje rabljenih vozil je bilo ključnega pomena, da partner upošteva najzahtevnejše standarde, s čimer lastnikom vozil Lexus zagotavlja odgovorno, zanesljivo in učinkovito storitev ob prenehanju uporabe rabljenega vozila.

 

RAVNANJE S KEMIKALIJAMI

 

Že dolgo preden je z evropsko zakonodajo to postalo zahteva, smo se z različnimi ukrepi trudili zmanjšati naš vpliv na okolje. Zmanjšali ali prenehali smo z uporabo težkih kovin, kot so svinec*, kadmij in živo srebro, ki lahko povzročijo dolgotrajno okoljsko škodo, če se kot odpadki ne odložijo ustrezno. Uporabljamo avtomobilske dele in protikorozijske premaze brez svinca ter svetila in stikala brez živega srebra. Prav tako se izogibamo uporabi topil in barv, ki vsebujejo škodljive snovi.

Že dolgo preden je z evropsko zakonodajo to postala zahteva, smo se z različnimi ukrepi trudili zmanjšati naš vpliv na okolje. Zmanjšali ali prenehali smo z uporabo težkih kovin, kot so svinec*, kadmij in živo srebro, ki lahko povzročijo dolgotrajno okoljsko škodo, če jih ne odstranimo med odpadke na pravilen način. Uporabljamo avtomobilske dele in protikorozijske premaze brez svinca ter svetila in stikala brez živega srebra. Prav tako se izogibamo uporabi topil in barv, ki vsebujejo škodljive snovi.

V celoti izpolnjujemo zahteve uredbe REACH, evropske uredbe o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij ter z vsemi poslovnimi partnerji sodelujemo tako, da tudi oni razumejo svoje dolžnosti in odgovornosti. Dejavnosti REACH se izvajajo na vseh ravneh našega poslovanja, vključno s proizvodnjo, deli in dodatno opremo. Radi bi postali vodilni v svetu na področju varnih kemikalij in drugih predpisov za kemikalije.

*Razen v zagonskih akumulatorjih, kot je navedeno v izjemah v dodatku II k Direktivi Komisije 2000/53/ES.

 

Informacije o snoveh, ki zelo zbujajo skrb

33. člen uredbe REACH navaja, da morajo biti stranke obveščene o obstoju snovi, ki zelo zbujajo skrb, v naših izdelkih. Informacije o svojem vozilu lahko najdete na spodnjem seznamu: