OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Zagotavljamo, da vam bo po oddaji privolitve trženjska sporočila ali vabila za sodelovanje v anketah pošiljalo zgolj omejeno število Toyotinih subjektov (kot je opisano spodaj) po vaši izbiri. Vaše privolitve nikakor ne bomo izrabili za prekomerno pošiljanje sporočil ali pošiljanje neželene pošte.

Poleg tega bomo osebne podatke, ki se zberejo v okviru te dejavnosti, združili z vašimi osebnimi podatki, ki so nam sicer že zakonito na voljo prek drugih virov.

Vaše osebne podatke bomo hranili 2 leti od datuma, na katerega ste poslali svojo privolitev, in jih po preteku tega časovnega obdobja izbrisali.

Upoštevajte, da so osebni podatki lahko dostopni uporabnikom v državah zunaj Evropskega gospodarskega prostora, ki nam pomagajo pri njihovi tehnični obdelavi, vendar samo v obsegu, ki je potreben za takšno pomoč.