Lexus Relax Hero Image

JAMSTVO

LEXUS RELAX

OBČUTITE 10 LET BREZSKRBNOSTI

ZAGOTOVITE SI BREZSKRBNE POTI Z NOVIM PROGRAMOM LEXUS RELAX

Sprostite se in si zagotovite do 10 let popolne brezskrbnosti z rednim servisiranjem v novem prilagodljivem programu vzdrževanja Lexus Relax.
Po preteku tovarniške garancije vam nudimo možnost, da se brezplačno vključite v program Lexus Relax. Kot dokaz kakovosti, zanesljivosti in vzdržljivostinaših vozil vam po vsakem rednem servisu ponujamo brezplačno popravilo vozila v primeru morebitne okvare (vse do starosti vozila do 10 let), pod pogojem, da vaš avtomobil servisirate pri pooblaščenem partnerju Lexus.

 •     Parallax Image 1 Rewarding Loyalty

  LEXUS RELAX

  Vsak servis prinaša dodatno brezskrbnost

  Servisiranje pri pooblaščenem partnerju Lexus pomeni, da bodo za vaš avtomobil skrbeli izkušeni in strokovno usposobljeni mehaniki, ki pri svojem delu uporabljajo izključno originalne rezervne dele. Po opravljenem rednem servisu se bo program podaljšal za trajanje enega servisnega intervala – do dosežene starosti vašega avtomobila 10 let oziroma do 160.000 prevoženih kilometrov (kar nastopi prej).

 •     Parallax Image 2 Drive Carefree

  LEXUS RELAX

  OHRANITE BREZSKRBNOST ZA VAŠ AVTOMOBIL

  Program Lexus Relax je razvit z namenom, da brezplačno odpravi vaše skrbi v primeru okvare vašega vozila. Aktivira se skladno s splošnimi pogoji* v trenutku, ko vozilo opravi redni servisni poseg v okviru uradne mreže Toyota Adria in velja do naslednjega rednega servisa, ki ga je potrebno opraviti zaradi starosti vozila oziroma prevoženih kilometrov, kar nastopi prej, skladno s pogoji vzdrževanja, navedenimi v servisni in garancijski knjižici za vaše vozilo.

 •     Parallax Image 3 Warranty Duration

  LEXUS RELAX

  TRAJANJE PROGRAMA LEXUS RELAX

  Program Lexus Relax bo veljaven od dneva opravljenega servisa do datuma naslednjega servisa, torej za en servisni interval. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega partnerja Lexus, oziroma v navodilih za uporabo preverite, kakšni so servisni intervali za vaš avtomobil.

Ugodnosti programa Lexus Relax lahko uveljavite v primeru okvare mehanskih, elektronskih ali električnih komponent vašega vozila, ki jih je mogoče pripisati napakam v postopku izdelave oziroma montaže.

ALI VAŠ AVTOMOBIL IZPOLNJUJE POGOJE ZA VKLJUČITEV V PROGRAM LEXUS RELAX?
Vsi modeli vozil Lexus, ki ustrezajo pogojem, bodo po vsakem rednem servisu v pooblaščeni Lexus mreži vključeni v program Lexus Relax.

Program Lexus Relax se aktivira in prične veljati po opravljenem rednem vzdrževanju, kot je opisano zgoraj, in sicer za vozila, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

• vozilo je registrirano znotraj regije Toyota Adria (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora) in je bilo izdelano za evropsko tržišče,
• proizvajalčeva garancija za vozilo:
1. je potekla, ali
2. preostalo obdobje veljavnosti garancije je krajše od najdaljšega časa med dvema rednima vzdrževalnima intervaloma ali
3. preostalo kritje garancije glede na prevožene kilometre je krajše od največjega števila prevoženih kilometrov med dvema rednima vzdrževalnima intervaloma.
• vozilo ni starejše od 10 let,
• vozilo nima več kot 160.000 prevoženih kilometrov,
• vozilo nima tehnične okvare: vse obstoječe okvare morajo biti popravljene z originalnimi nadomestnimi deli na stroške lastnika vozila, da se vozilo lahko vključi v program Lexus Relax,
• v 30 dneh in 1500 km pred sprejetjem v pooblaščeno servisno delavnico v mreži Toyota Adria ni bil opravljen izbris diagnostične kode napake.

Q&A

 • Kako uveljavljam ugodnosti programa Lexus Relax?

  Ugodnosti programa Lexus Relax lahko uveljavite v primeru okvare, mehanskih, elektronskih ali električnih komponent vašega vozila, ki jih je mogoče pripisati napakam v postopku izdelave oziroma montaže. Ob spoštovanju splošnih pogojev je lastnik vozila z aktivnim programom Lexus Relax upravičen do brezplačnega popravila skladno s pogoji kritja programa Lexus Relax.

 • Kje dobim več podrobnosti glede kritja programa?

  Za kakršna koli vprašanja glede kritja programa Lexus Relax ali morebitna dodatna pojasnila se obrnite na pooblaščenega prodajalca/serviserja Lexus vozil, pri katerem ste opravili vzdrževanje vozila in aktivirali program Lexus Relax. Če z njim ne morete stopiti v stik, ko pride do okvare, pa se lahko obrnete na katerega koli drugega pooblaščenega prodajalca/serviserja, ki je del uradne mreže Toyota Adria*. (seznam partnerjev)

 • Kako se aktivira program Lexus Relax?

  Podlaga za aktiviranje kritja programa Lexus Relax je vzdrževanje vozila v rednih, predpisanih intervalih, kot jih je določil proizvajalec*, pri vašem izbranem pooblaščenem servisnem partnerju Lexus. Program Lexus Relax se lahko aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in spoštovanju splošnih pogojev programa Lexus Relax, kritje programa pa traja en servisni interval, kakršnega je proizvajalec predpisal za vaše vozilo.

 • Kako se program obnavlja?

  Program Lexus Relax se lahko obnovi in s tem ponovno aktivira ob vsakem predpisanem rednem vzdrževalnem posegu pri izbranem pooblaščenem servisnem partnerju Lexus in velja do naslednjega rednega vzdrževalnega intervala, kakršen je predpisan za vaše vozilo, vse ob upoštevanju splošnih pogojev.

 • Ali so kakšni dodatni stroški pri programu Lexus Relax?

  Program Lexus Relax vključuje brezplačno popravilo, vključno s stroškom dela, nadomestnimi deli/komponentami, elementi in materiali, ki se uporabljajo v uradni prodajno/servisni mreži Lexus. Deli se v sklopu programa lahko popravijo ali zamenjajo, skladno z navodili za popravilo proizvajalca. Program Lexus Relax se lahko koristi le v okviru mreže pooblaščenih serviserjev vozil Lexus. Za vse podrobnosti se obrnite na pooblaščenega partnerja Lexus. Vsa določila lahko preberete tudi v splošnih pogojih (knjižica Lexus Relax)*